Ikona pobierz na pulpitPobierz skrót na pulpit
Open

ODBIERAMY TAKŻE ELEKTROŚMIECI Z DOMÓW

>>> SPRAWDŹ

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z 11 września 2015 r.)
Podstawowy akt prawny określający obowiązki podmiotów wprowadzających na terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również użytkowników sprzętu i organizacji odzysku, a nadto określający prawne podstawy funkcjonowania rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (13 września 1996 r. wraz z późniejszymi zmianami)
Dokument określa zasady związane z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W szczególności obowiązek zorganizowania systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). do obowiązków gminy należy prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie postępowania z ZSEE oraz informowanie mieszkańców o miejscu i terminie prowadzonych zbiórek, za pomocą strony internetowej oraz w inny, zwyczajowo przyjęty sposób w gminie.  

Ustawa o odpadach (z 14 grudnia 2012 r. wraz z późniejszymi zmianami)
Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, a szczególności zasady ustalania warunków ochrony zasobów środowiskowych, warunków wprowadzania energii lub substancji do środowiska, kosztów korzystania ze środowiska, udostępniania informacji o nim i jego ochronie, obowiązki organów administracji oraz zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.

Nagrody i wyróżnienia