Ikona pobierz na pulpitPobierz skrót na pulpit
Open

ODBIERAMY TAKŻE ELEKTROŚMIECI Z DOMÓW

>>> SPRAWDŹ

Elektrośmieci (czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie popsute, nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom, odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji. Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów.

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika, ponieważ grozi za to kara grzywny nawet do 5 000 złotych! O zakazie wyrzucania elektrośmieci do śmietnika informuje znak przekreślonego kontenera, umieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Odebrane elektrośmieci trafią do zakładu przetwarzania, gdzie nastąpi bezpieczny demontaż sprzętu. Pozyskane w ten sposób materiały można wykorzystać ponownie do produkcji nowych urządzeń.

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje tj. rtęć, brom, kadm, PCB, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego, przenikają do gleby. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie. Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci do wyspecjalizowanych podmiotów posiadających stosowne zezwolenia, dzięki czemu zostaną one oddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.

Nagrody i wyróżnienia